MonteputPreduzeće Monteput planiralo prihode od 47,14 miliona eura

Kompanija Monteput poništila je 120 hiljada EUR vrijedan tender za izradu idejnog rješenja za dionice auto-puta Andrijevica-Peć i Andrijevica-Čakor, nakon što su svi ponuđači isključeni iz postupka zbog nepravilno sačinjenih i nepotpunih izjava, pišu Vijesti.

 

List se navodi da je odluka državnog preduzeća o ponoštenju tendera dostupna na sajtu crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CeJN).

 

Monteput je tender raspisao 22. februara, a svrha izrade dokumentacije za 27 kilometara dugu dionicu od auto-puta Bar-Boljare u Andrijevici preko granice sa Kosovom do Peći, jeste određivanje optimalnog koridora.

 

Prema Zakonu o javnim nabavkama, naručilac je dužan da poništi postupak ako nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka.

 

Među odbijenim je i zajednička ponuda podgoričke firme Decom Montenegro, beogradskog Louis Berger, cetinjskog SBCC i podugovarača Geostandard iz Nikšića.

 

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da nosilac te ponude Louis Berger, nije ispunio uslov potrebnog stručnog i tehničkog iskustva na izvršavanju sličnih poslova, konkretno za ranije izrade idejnih rješenja za auto-puteve u minimalnoj dužini od deset kilometara.

 

Komisija je dodala da se reference koje je ta firma navela u izjavi, odnose na konsultantske usluge za pripremu detaljnog izvještaja o projektu za razvoj ekonomskih koridora, međukoridora i prevoznih ruta za poboljšanje efikasnosti kretanja tereta u Indiji.

 

Oni su kazali i da SBCC nije pojasnio iskustvo inženjera Denisa Veliua za taj posao, pa je utvrđeno da ponuda nije pravilno sačinjena. Utvrđeno je da je isto učinio i nikšićki Geostandard, koji nije pojasnio iskustvo inženjera Rada Milićevića.

 

Nije prihvaćena ni ponuda podgoričke firme Via project, koja je dostavljena sa dva podugovarača iz istog grada – Geoprojektom i CDS projectom. Komisija je utvrdila da Via project nije dokazao stručno-tehničku sposobnost, jer nije precizirao projektovanu dužinu, vrijednost i period realizacije prethodnih poslova. Navodi se i da za inženjere Biljanu Ivanović i Radula Boškovića, nijesu naveli stručno iskustvo.

 

Slično je bilo za podugovarača CDS project, s tim da oni nijesu pojasnili iskustvo Mladena Ulićevića, dok je Geoprojekt isključen, jer nijesu naveli koliki je procentualni dio vrijednosti posla kojim je trebalo da se bave.

 

Zajednička ponuda firmi Građevinski institut Makedonija i Dio stranog drušva Građevinski institut Makedonija DID u Crnoj Gori (DID), sa nikšićkim podugovaračem Geotehnika, takođe je odbijena. Komisija je pojasnila da je DID u ponudi naveo da nema iskustvo na sličnim projektima, ali i da su stručne osobe Dejan Metikosh i Dragan Stamev koje su naveli, u stvari zaposleni i firmi Građevinski institut Makedonija.

 

Navodi se da su isključeni, jer su iz DID-a tvrdili da imaju kadar za ovaj posao, ali da stručnjaci nijesu zaposleni kod njih. Građevinski institut Makedonije u ponudi je naveo i da nemaju potrebne licence za ovaj posao, niti stručne sposobnosti.

 

Isključena je i ponuda kolašinske firme Viamont, koja je dostavljena sa podugovaračem Geotest engineering. Komisija je utvrdila i da Viamont za inženjere Marijanu Sjekloću i Iliju Miljanića nije naveo stručno iskustvo. Slično se desilo kod Geotest engineeringa, koji nije dostavio refernce za inženjera Veselina Blečića.

 

Monteput je sredinom aprila ponovo raspisao tender za izradu idejnih rješenja za dionicu brze saobraćajnice, koja treba da prelazi Bokokotorski zaliv i povezuje Herceg Novi i Budvu. Taj poziv će biti otvoren do 7. maja.

 

Tender je vrijedan 181 hiljadu EUR, kao i prethodni koji je poništen početkom aprila, nakon što su ponuđači isključeni iz postupka zbog nepravilno sačinjenih ili nepotpunih izjava.

 

Ovo rješenje biće osnov za opredjeljenje položaja koridora u predlogu Prostornog plana Crne Gore, a saobraćajnica će ići od granice sa Hrvatskom preko zaleđa Herceg Novog i Bokokotorskog zaliva, do Budve.

 

Izvor: Mina