Posao, oglas

JU Srednja stručna škola Berane raspisuje konkurs za nastavnika/cu praktične nastave za elektrotehničku grupu predmeta.

Konkurs je raspisan 28. Decembra 2020. godine i traje 15 dana. Potreban je jedan izvršilac sa položenim stručnim ispitom i licencom za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama za radno vrijeme kraće od punog. Naziv zanimanja je stepen bachelor – odsjek za energetiku i automatiku. Broj prijave je 200792000366.
Probni rad traje tri mjeseca provjera radnih sposobnosti vrši poslodavac.
Napomena: Potrebno zanimanje je Stepen Bachelor-odsjek za energetiku i automatiku (180 kredita CSPK-a) Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme a najduže do 30.06 2021.godine za 18 nastavnih časova sedmično. Svi kandidati osim posebnih moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod nazivom ,,opšti uslovi,,.
Kontakt telefon poslodavca: 051/230-016.