mladi berana

Javna ustanova “Centar za kulturu” Berane raspisala je konkurs za novootvoreno radno mjesto na poziciiji organizatora programa.

Kako navode u oglasu za posao, radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremnom.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje na ovoj poziciji:
-Prijava na slobodno radno mjesto
-Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja
-Uvjerenje o radnom iskustvu
-Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
-Uvjerenje o državljanstvu
Prijave sa potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa dostavljaju se na adresu:
JU ,,Centar za kulturu,, Ulica Miloša Mališića bb Berane.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona na broj: 068/896-150