Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo je odluku 5. februara 2024. godine o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

 

U skladu sa navedenom Odlukom, visina lične invalidnine od 1. januara 2024. godine iznosiće mjesečno 297,36 eura, dok će visina lične invalidnine za lice koje nije korisnik prava na dodatak za njegu i pomoc u skladu sa Zakonom o socijalnoj i djecjoj zaštiti biti na mjesečnom nivou 188,30 eura. Ovdje podsjećamo da se misli na one OSI koje dodatak za njegu i pomoć ostvaruju i dobijaju posredstvom npr. Fonda PIO. Dodatno, visina dodatka za njegu i pomoć iznosiće mjesečno 87,24 eura, koji je takođe nešto simbolično uvećan u odnosu na prethodne godine.

 

Izvor: Savez slijepih Milica Zugic Domazetovic