Časopis Montenegrin Journal for Social Sciences (MJSS) objavljuje poziv autorima za dostavljanje članaka za prvi broj časopisa u 2024. godini – Volume 8. 2024. Issues 1.

 

Montenegrin Journal for Social Sciences (MJSS) je naučni časopis koji objavljuje rezultate istraživanja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka: Istorije, Geopolitike, Političkih nauka, Sociologije, Prava, Ekonomije, Demografije i drugih multidisciplinarnih područja. MJSS podržava istraživanja i proučavanja istorijskih i političkih procesa, međunarodnih odnosa, političke ekonomije, geopolitičkih i geostrateških osobenosti Jugoistočne Evrope.

 

Više detalja o ciljevima i djelovanju časopisa možete pronaći na linku: https://mjss.ucg.ac.me/index.php/me/o-casopisu/ciljevi-i-oblasti-djelovanja

 

Časopis Montenegrin Journal for Social Sciences (MJSS) indeksiran je u više naučnih baza, između ostalih u bazama: – CEOL-Central and Eastern European Online, ERIH PLUS, Slavic Humanities Index, Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Scientific Indexing Services (SIS), ISRA-Journal impact factor, Electronic Journals Library, ROAD, General Impact Factor, OAJI – Open Academic Journals Index.

 

Radovi se objavljuju na engleskom jeziku i jezicima bivših jugoslovenskih republika, a detalje o pripremi članka i uputstva autorima, možete pronaći na linku: https://mjss.ucg.ac.me/index.php/me/uputstva-za-autore/priprema-clanka

 

Radove slati na adresu mjss@ucg.ac.me najkasnije do 1. jula 2024. godine.