Povodom priprema za kandidaturu Nikšića za titulu Evropske prestonice kulture 2030., Opština Nikšić je pozvala sve zainteresovane pojedince, neformalne grupe, organizacije i institucije koje djeluju u oblasti kulture da dostave svoje projektne ideje.

 

Cilj ovog poziva je stimulisanje zajednice za aktivno uključivanje u proces formulisanja programa kandidature Nikšića za titulu Evropske prestonice kulture u 2030. godini.

 

Realizacija projeknih ideja treba da bude planirana za 2030. godinu, uz predviđene pripremne i naknadne aktivnosti koje garantuju održivost projekta.

 

Projektne ideje dostavljaju se na predviđenom formularu, najkasnije do 25. aprila ove godine

Prijave treba poslati na e-mail adresu: niksic2030.ecoc@gmail.com.

 

Sva informacije oko ovog konkursa mogu se dobiti na istoj ovoj adresi.

 

Linkovi sa formularima i dodatnim informacija se mogu naći na sajtu Opštine Nikšić.