Ministar održivog razvoja i turizma objašnjava da će prijavljivanje nelegalnih objekata trajati šest mjeseci od usvajanja zakona.

Novi zakon o planiranju i izgradnji predviđa usvajanje prostornog plana za period od 20 godina i Plana generalne regulacije, kojim se objedinjuje čak šest stotina postojećih planskih dokumanata. Sve planove radi Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Zakon će propisati i način na koji će vlasnici desetina hiljada tzv. neformalnih objekata, moći da ih legalizuju.
Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović objašnjava da će prijavljivanje nelegalnih objekata trajati šest mjeseci od usvajanja zakona.

“Oni koji su već uklopljeni u plansku dokumentaciju, mogu da počnu legalizaciju odmah, oni koji nisu, biće donijeti planovi za njih, pa će onda biti uklapani u dokumentaciju.”

Novi zakon će, tvrdi ministar, pozivati na odgovornost. Građevinske i upotrebne dozvole biće ukinute, a gradiće se na osnovu prijave radova. Ovom izmjenom inspekcija će navodno objekte kontrolisati na vrijeme, čime će se od investitora tražiti odgovornost. Ministar nije spomenuo hoće li biti ojačane i nadležne inspekcije.

“Ono što zakon obezbjeđuje jeste da u roku od 15 dana od prijave građenja, inspekcija izađe na lice mjesta i konstatuje da se objekat gradi u skladu sa glavnim projektom. Dakle, nećemo imati situacije kao danas – da neko, kad već ozida šest spratova, se pojavi insprektor i kaže “Ovo nije u skladu”. Nećemo voditi debate.”

U priču ulazi i privatni sektor, odnosno arhitektonski biroi, koji će obavljati reviziju planskih dokumenata.

“Licenciraće se revidenti, projektanti, nadzori, koji će sublimirati nadzor gradnje i izdavanje pozitivnog mišljenja da je objekat napravljen u skladu sa revidovanih projektom”, dodaje Radulović.
Novina je i institut Državnog i opštinskog arhitekte.

“Državni arhitekta će se baviti objektima državnog značaja, a gradski svim ostalim objektima koji se grade u lokalnoj upravi. Davaće saglasnost o njihovom izgledu, dakle, grad preuzima obavezu, odnosno odgovornost za izgled grada.”

Radulović je najavio i donošenje Plana privremenih objekata, na rok od pet godina . Postojaće i poseban plan za nacionalne parkove, a zakon će ukinuti naknade za komunalno opremanje. Novi zakon je prošao formalnu javnu raspravu, a Radulović tvrdi da je pojednostavljen i transparentniji od prethodnog.