Predstavnica Kancelarije za mlade Marijeta Mojašević u saradnji sa JU ”Srednja stručna škola Berane”, održala je prezentaciju na temu ”Život sa invaliditetom”.

Prezentacija je održana u prostorijama Stručne škole, gdje je prisustvovalo dvadesetak učenika.

Cilj prezentacije bio je taj da mlade osobe shvate da izolacija ovih osoba je stvar izbora individua koje ih okružuju, a koje kroz predrasude i stereotipe bježe od realnosti koja nije tako prijatna. Kako je prezenterka Marijeta navela, bitno je poštovati različitosti, jer različitost je SVE.

Mojašević je prezentovala dio teorije o osobama sa invaliditetom i nakon toga svoju priču koja počinje trenutkom kada je stekla invaliditet i navela sve probleme sa kojima se susrela.
Naročito je istakla važnost podrške vršnjačkih grupa, koju nije imala tada, i pokušala da objasni pogubnost zatvaranja u sebe i stvaranja sopstvene realnosti.