NVO Mladiinfo Montenegro je nacionalna omladinska organizacija, koja već 12 godina radi na informisanju i edukaciji mladih, kao i razvoju volonterizma i aktivizma. S ciljem omogućavanja srednjoškolcima da steknu nove vještine i znanja pokrećemo program m!M praksa. m!M praksa će trajati četiri mjeseca i obuhvatiti oblasti dizajna, multimedija, prevođenja, pisanja, logistike za događaje, sa mnogo zanimljivih zadataka. Svi učesnici će biti podijeljeni u različite timove i zajedno sa mentorima učiće, družiće se i raditi na sebi. Najveći dio prakse obavlja se onlajn pa se mogu prijaviti srednjoškolci iz cijele Crne Gore. Svi učesnici programa m!M praksa će na kraju dobiti sertifikat, a najbolji će imati mogućnost da osvoje nagrade, kao i da od nas dobiju stipendiju. Oni koji se budu prijavljivali za studiranje u inostranstvu, moći će od nas da dobiju preporuke i na taj način povećaju kvalitet svojih prijava, pod uslovom da se u toku prakse istaknu i budu redovni.

USLOVI

Mogu se prijaviti srednjoškolci iz cijele Crne Gore koji žele da rade na sebi i da posvete edukaciji dio slobodnog vremena.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacioni formular.

ROK ZA PRIJAVU:

20.03.2023. godine

Detaljnije na:

pr@mladiinfo.me