UIKS

Ekipa TVCG posjetila je istražni zatvor u Spužu i tom prilikom od pomoćnika direktora UIKS-a Nebojše Jankovića i zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Mirjane Radović saznala za probleme sa kojima se trenutno pritvorenici suočavaju, kao na šta se to konkretno žale. Istakli su da čine sve što mogu da pritvorenicima poboljšaju uslove.

“Ujutru u šest sati imamo ustajanje imamo čišćenje, odnosno spremanje sobe, zatim doručak, imamo slobodne aktivnositi koje se odnose na boravka na otvorenom prostoru”, pojašnjava Nebojša Janković, pomoćnik direktora UIKS-a.
Ni na otvorenom, okruženi visokim zidovima pritvorenici, nijesu sami. A i vrijeme provedeno pod parčetom neba, kraće je nego što bi trebalo.
“Zato što je veći broj lica, zato što je potrebno izvršiti njihovo odvajanje, odnosno odvojiti njihove aktivnosti od drugih lica, od kojih im eventualno može biti ugrožena bezbjednost”, kaže Janković.
Njihova jedina veza sa spoljnim svijetom su televizori i posjete advokata i članova porodice. Ipak to ne znači da se u UIKS-u nekada ne nađu i zabranjeni predmeti, poput mobilnih telefona, ali i opasnijih sredstava.
“Od opšteg pretresa do dana današnjeg mi smo oduzeli oko 90 mobilnih telefona. Takođe je oduzet i veći boj bodeža, određeni broj nedozvoljenih tableta…”, ističe Janković.
S druge strane pritvorenici se najviše žale na materijalne uslove. I dok iz UIKS-a ističu da čine sve što mogu da ih unaprijede, trenutnim stanjem nijesu zadovoljni ni oni čiji je zadatak da štite ljudska prava.
“Zaštitnik je dao preporuke, nažalost nijesmo zadovoljni dinamikom ispunjavanja tih preporuka i obrazloženje koje smo dobili s druge strane su – nedovoljna sredstva. Podsjetiću da je i stav Evropskog suda za ljudska prava da nedostatak sredstava nije i ne može biti izvinjavajuća oklolnost za državu”, navodi zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Mirjana Radović.
Pomoćnik direktora UIKS-a kaže kako rade sve što je moguće u postojećim uslovima.
“Cijenim da u većem dijelu zatvora imamo tako da kažem dobre uslove, a i kao što znate UIKS trenutno u istražnom zatvoru renovira prostoriju po prostoriju gdje su smještena lica”, kazao je Janković.
No zdravlje je i ovdje, najvažnije.
“Jedan dio pritužbi se odnosi na nedostatak, odnosno neblagovrmenu zdravstvenu zaštitu. Drugim riječima nemaju pristup specijalističkim pregledima onako kako oni bi mislili da bi trebalo i nemaju pristup ljekaru psihijatru”, upozorava zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.
Izvor: RTCG