Rasprava pojedinih akademika i profesora sa privatnih fakulteta da država treba ubuduće da finansira sve studente i da nije dobro rješenje izmijenjenog Zakona o visokom obrazovanju po kojem bi sve ustanove trebalo da usvoje novi model studiranja 3+2+3, obilježila su javnu raspravu o tom aktu koja je održana u Crnogorskoj akademiji nauka. Ipak, većina je saglasna u jednom, reforme su neophodne, prenose mediji.

Ministar prosvjete Damir Šehović odbacio je tvrdnje da je reforma obrazovanja kozmetička. Saopštio je predstavnicima privatnih fakulteta da se ponuđenim rješenjima na bilo koji način ne smanjuju prava tih ustanova.

“Nijedno im pravo nije uskraćeno. Cijenimo da samo studente koji upisuju državni fakultet treba da finansira država i tu nema dileme”, izričit je bio Šehović.

On je pojasnio da je sporni novi model studiranja 3+2+3 još ranije definisan Strategijom o visokom obrazovanju. Iako, kako je kazao, to možda nije idealno rješenje pribjegli su takvom modelu zato što žele da stvore sistem visokog obrazovanja ko ji će biti kompatibilan sa evropskim. Taj model, pojasnio je, nameću svima, jer žele da ga unificiraju kako bi diploma vrijedila isto kredita i sa privatnog i sa državnog.

“Zato smo dali prelazni period privatnim da se prilagode novom modelu. U evropskom prostoru visokog obrazovanja preovladava ovaj model. Vidjećemo kako će se pokazati… Izmjene zakona su poslate na mišljenje Evropskoj komisiji i Savjetu Evrope. Očekujemo brzo povratnu informaciju i ubijeđen sam da će pohvaliti zakon”, rekao je Šehović.

Akademik Momir Đurović nije zadovoljan predloženim zakonskim rješenjima, jer smatra da bi osnov svake reforme trebalo da bude odgovor na to šta je rezultiralo da je trenutno 12.000 diplomiranih visokoškolaca bez posla.

On smatra da treba razmisliti o uvođenju drugačijeg principa finansiranja, jer, kako je kazao, svaki građanin treba da ima istu finansijsku podršku bez obzira gdje studirao.

I profesor na Univerzitetu Mediteran Srđa Božović ukazao je na važnost usvajanja modela finansiranja ,,po studentu” kako bi se nezavisnost i ravnopravnost uspostavila na kvalitetan način. On je predložio rješenje prema kojem bi država finansirala samo određene kategorije studenata.

“Predložili smo da Vlada obezbjeđuje novac za finansiranje studenata na privatnim ustanovama koji su nosioci diplome “Luča”, pobjednici na državnim i međunarodnim takmičenjima ili su osobe sa invaliditetom. Nije takvih studenata previše. Neće biti veliko opterećenje za budžet”, rekao je on, dodajući da kasnije ovaj model može da se proširi na sve studente.

I dok je bilo primjedbi da se reformom diskriminišu privatni fakulteti, ali i da će prvobitna najava Ministarstva prosvjete da se izjednače specijalizanti i magistri stići i do Ustavnog suda, iz prosvjetnog resora su poručili da su spremni da čuju, eventualno i uvaže primjedbe.

Jedna od novina koja će biti obuhvaćena ovim zakonom je uvođenje Agencije za kvalitet visokog obrazovanja koja će, kako je Šehović istakao, biti sastavljena od tima profesionalaca.