Novim Carinskim zakonom, koji će početi da se primjenjuje od 1. aprila naredne godine, kompletan proces carinjenja će biti bespapiran, što će ubrzati carinske procedure i smanjiti troškove privrednicima, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG ), prenosi Analitika.
Odbor udruženja špeditera PKCG razmatrao je na sjednici tekst Carinskog zakona, čije je usvajanje, programom rada Vlade, planirano za četvrti kvartal ove godine.
Pomoćnica direktora Uprave carina, Snežana Vučković, je saopštila da je primjena novog zakona, koji su uradili zajedno sa predstavnicima Ministarstva finansija i uz podršku Njemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ), predviđena od 1. aprila naredne godine.
Tada će se, kako je kazala, početi sa primjenom novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS) na nacionalnom nivou.
Novom regulativom postići će se izuzetno visok nivo usaglašenosti sa Carinskim zakonom Evropske unije (EU), odnosno sa zahtjevima pregovaračkog Poglavlja 29.
„Najznačajnija novina, u ovom kompleksnom zakonu punom procedura, je što će kompletan proces carinjenja biti bespapiran. To će ubrzati carinske procedure i smanjiti troškove privrednicima“, navela je Vučković.
Načelnica u Odsjeku za vrijednost i porijeklo robe u Upravi carina, Tatjana Vujisić, objasnila je da će novim Carinskim zakonom biti unaprijeđena komunikacija između carine i preduzeća, koja će se obavljati elektronskim putem.
To će, kako je ocijenila, doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti, pojednostavljenju, modernizaciji i racionalizaciji carinskih procedura, u skladu sa savremenim potrebama.
„Razmjene informacija, kao što su deklaracije, zahtjevi ili odluke, između carinskih organa i kompanija, obavljaće se upotrebom tehnika elektronske obrade podataka. Za primjenu te odredbe potrebno je razviti nove i nadograditi postojeće IT sisteme, što zahtjeva izvjesno vrijeme. Odložiće se primjena odredbi koje regulišu upotrebu elektronskih sistema koji ne budu bili operativni“, rekla je Vujisić.
Članovi Odbora su se na sjednici upoznali i sa nedavnim aktivnostima u CEFTA regionu.
Na Zajedničkom odboru CEFTA u Tivtu, 25. februara, donijeta je Odluka o olakšavanju trgovine voćem i povrćem u CEFTA regionu, što će omogućiti da znatno bude smanjeno vrijeme i troškovi za koje će ti proizvodi stići na tržišta ekonomija regiona.
Ova odluka će se implementirati u naredne dvije do tri godine, što će podrazumijevati usaglašavanje propisa u zemljama potpisnicama, pripremu višegodišnjeg plana kontrole i pravljenje registara trgovaca i proizvođača voćem i povrćem.
Planirano je otpočinjanje novih bilateralnih pregovora oko PEM konvencije, što će olakšati sticanje porijekla za proizvođače duvana iz Crne Gore, s obzirom da se njihova proizvodnja zasniva većinom na sirovinama iz uvoza.
Unapređenje e-trgovine u CEFTA regionu planirano je u naredne tri godine.
Aktivnosti će obuhvatiti harmonizaciju propisa u zemljama regiona sa EU, te priznavanje elektronskih potpisa.
Za unapređene e-trgovine od posebne važnosti biće i pitanja zaštite potrošača i prava intelektualne svojine, nadzor nad tržištem, kao i pitanje ubrzanja carinskih postupaka kod te vrste trgovine.

loading…