Opština Berane i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), objavljuju javni poziv za prijavu poslodavaca iz Berana za omogućavanje učešća svršenih srednjoškolaca i visokoškolaca u programu sticanja profesionalnih znanja i vještina u oblasti njihovog poslovanja.

Ovaj poziv je upućen zainteresovanim preduzećima iz opštine Berane koja imaju potencijal da pruže stručnu obuku mladim ljudima i, ukoliko je moguće, obezbjede dugoročne prilike za zapošljavanje.
Pored podrške nezaposlenim osobama koje traže posao u pronalaženju mogućnosti za osposobljavanje, program profesionalnog osposobljavanja mladih olakšava čitav proces pripreme mladih nezaposlenih za samostalno obavljanje poslova, u skladu sa lokalnim potrebama na tržištu rada.

Sve potrebne informacije na linku:

ReLOaD