Profesori Muzičke škole Berane su juče, 22-og aprila, prisustvovali predavanju ,,Solfeđo i teorija muzike kroz crnogorsku narodnu muziku”.

Predavanje su predvodili Senad Gačević, redovni profesor Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore, na Cetinju i dr. Senad Kazić, redovni profesor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.
Na predavanju je predstavljena veoma interesantna knjiga ,,Đevojko, zlatna jabuko”, čiji su autori gore pomenuti. Riječ je o zbirci narodnih pjesama Crne Gore, koja profesorima može poslužiti kao dodatna literatura u nastavi sofeđa, glavnog instrumenta i drugih predmeta.