Promet robe u trgovini na malo u Crnoj Gori u prošloj godini iznosio je 2,89 milijardi EUR, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

“Najveće učešće u ukupnom prometu imale su robne grupe iz oblasti prehrane koje su činile 40,4 odsto ukupnog prometa u trgovini na malo”, navodi se u saopštenju.
Statistika trgovine na malo obuhvata i prikazuje promet preduzeća čija je osnovna djelatnost trgovina na malo.
“Istraživanje se sprovodi na bazi uzorka i obuhvata privredna društva koja su razvrstana u oblasti trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima”, rekli su iz Monstata.
Uzorkom su obuhvaćena sva velika i srednja preduzeća, dok su mala preduzeća određena metodom slučajnog uzorka.
“Promet robe u trgovini na malo predstavlja vrijednost prodate robe preduzeća koja je prodata krajnjim potrošačima, odnosno stanovništvu za ličnu potrošnju i upotrebu u domaćinstvu, kao i preduzećima i građanima za obavljanje djelatnosti”, objasnili su statističari.