ekonomija

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u septembru je, prema podacima Monstata, iznosila 718 EUR i ostala je na istom nivou kao u avgustu.
Prosječna neto zarada u septembru je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 34,7 odsto.
Prosječna bruto zarada u septembru je iznosila 887 EUR.
“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u septembru u odnosu na avgust porasle 1,4 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 1,4 odsto”, navodi se u saopštenju.
Po sektorima djelatnosti, prosječne neto zarade u septembru su u odnosu na avgust porasle u sektorima poslovanje nekretninama 4,1 odsto, saobraćaj i skladištenje 2,1 odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1,5 odsto, trgovina na veliko i malo – popravka motornih vozila i motocikala jeda odsto, finansijske i i djelatnost osiguranja i ostale uslužne djelatnosti po 0,9 odsto.
Rast je zabilježen i u sektorima prerađivačke industrije i usluga smještaja i ishrane po 0,2 odsto i vađenja ruda i kamena 0,1 odsto.
Pad prosječne neto zarade u septembru je u odnosu na avgust zabilježen u sektorima zdravstvena i socijalna zaštita 1,1 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti jedan odsto, građevinarstvo i informisanje i komunikacije po 0,7 odsto, snabdjevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, uklanjanje otpada i obrazovanje po 0,6 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti i umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti po 0,5 odsto, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje 0,4 odsto i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0,3 odsto.

Izvor: Mina