Najveći dio poreskog duga biti biće naplaćen putem reprograma, smatra guverner Centralne banke Radoje Žugić.

Kako Žugić smatra ovaj način naplate dugovanja omogućava da se dug koji je realno naplativ i naplati i da se na taj način čuva široka poreska osnova zbog održivosti fiskalne ekonomije.

Prema podacima Poreske uprave za plaćenja poreskog duga na rate prijavilo se preko 5.000 poreskih dužnika. Ukupna vrijednost dugovanja je 185 miliona eura, koji će plaćati u mjesečnim ratama 5 godina.

U CB ocjenjuju da je to dobar način da se dug prema državi izmiri, ali i poveća konkurentnost i likvidnost crnogorske privrede.