Vlada Crne Gore će uskoro donijeti odluku o tome, da li će državna uprava – Vlada, ministarstva, uprave i direkcije, uskoro napustiti evropsko radno vrijeme, koje je u Crnoj Gori uvedeno od jula 2004. godine i vratiti se na rad od sedam do 15 ili od 7:30 do 15:30 časova. O ovoj odluci prvo treba da se izjasne u Vladinim komisijama, nakon čega će Vlada donijeti konačnu odluku.

Radno vrijeme je definisano Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave koja je donesena na sjednici Vlade od 28. jula 2004. u čijem članu 55 se kaže da radno vrijeme počinje u devet, a završava se u 17 časova, a da odmor u toku radnog dana traje 30 minuta. Preduslov za prelazak na novo radno vrijeme je promjena ove uredbe – prenose mediji.

Pobjedi je iz nekoliko izvora iz Vlade rečeno da bi novo radno vrijeme, ukoliko Vlada da zeleno svjetlo, trebalo da bude primijenjeno zajedno sa prelaskom na ljetnje računanje vremena, a to je 26. marta. Podsjetimo da je ljetnje računanje vremena još 1916. uvedeno u blizu 70 evropskih država, a u Crnoj Gori prvi put 1983.

Mediji prenose da se još od ranije razmišljalo o napuštanju evropskog radnog vremena, jer su ankete sprovedene u državnoj upravi pokazale da je veliki broj činovnika za to. Inicijativu o promjeni radnog vremena pokrenuo je prije tri godine tadašnji ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.

Podsjetimo da se tada više od 300 službenika MUP-a izjasnilo za drugačije radno vrijeme, uz obrazloženje da će to uticati na efikasnije obavljanje poslova, ali i očuvanje porodice kao osnovne ćelije društva.

U inicijativi od prije tri godine se navodi da će se „promjenom radnog vremena doprinijeti očuvanju porodice kao osnovne ćelije društva i da je to jedino moguće u situaciji kada odgovorni državni službenici i namještenici imaju mogućnost da pored savjesnog obavljanja radnih obaveza i zadataka, odgovorno obavljaju i najvažniju ulogu – da budu roditelji“.

Oni su tada predlagali radno vrijeme od osam do 16 časova, ali je sve do danas to ostalo samo na inicijativi.