Ekipa portala Mladi Berana obišla je mjesto na kom je počela izgradnja stambenih objekata za raseljena lica. Na gradilištu nisu zatekli nikog od izvođača radova, tako da nisu mogli doći do nekih preciznijih informacija.

Pa vam mogu prenijeti samo one informacije koje su istaknute na table koja sadrži sve informacije koje bi javnost mogle da zanimaju.

Objekti koji se rade biće namijenjeni za kolektivno stanovanje, sačinjavaće ih četri stambene jedinice kao i parking prostor za stanare. Izgradnja se vrši na površini od 5.843.96 metra kvadratna, a radovi su počeli 15. februara i planirau da se završe do 15. jula 2018 godine.

Sve troškove gradnje snosi Ministarstvo rade i socijalnog staranja-Direkcija javnih radova. Vodeći projektant je Diplomirani inženjer arhitekture Radojević Marko iz Nikšića. Za dokumentaciju je zadužena Agencija za projektovanje i planiranje Nikšić.

Povjernje za izgradnju je ukazano već provjerenim firmama kao što su: ,,Eurozox’’ D.O.O Danilovgrad, ,,Efuzion’’ D.O.O. Nikšić, ,,Tehnogradnja’’ D.O.O. Pljevlja, ,,Erlang’’ D.O.O Podgorica, ,,MD-MOMO’’ D.O.O. Berane i ,,Larsfire’’ D.O.O. Podgorica. Izvođače radova ce kontrolisati stručni nadzor koji je sačinjen od: ,,ING INVEST’’ D.O.O. D anilovgrad, ,,POP PROJEKT’’ D.O.O. Podgorica, ,,Republički zavod za urbanizam i projrktovanje’’ A.D. Podgorica, ,,Stidio O2’’ D.O.O. Podgorica i ,,Paming’’ D.O.O Podgorica.

Građevinsku dozvolu za izgradnju ovog objekta je izdao Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Berana.