Monteput je raspisao javni poziv za izradu idejnog projekta auto-puta Bar – Boljare, dionica Andrijevica – Berane – Boljare, dužine oko 50 kilometara.

Investitor projekta je Vlada, odnosno preduzeće Monteput.

„Ova dionica predstavlja vitalni korak u razvoju crnogorske infrastrukture, obećavajući unapređenje saobraćajne mreže i regionalne povezanosti. Putni pravac Beograd – Južni Jadran predstavlja krak Trans-evropske magistrale (TEM) koji na području Crne Gore povezuje osnovni pravac TEM-a (od Gdanjska do Atine i Istanbula) sa Jadranskim morem. Auto-put Bar – Boljare je dio putnog pravca TEM kroz Crnu Goru“, navodi se u saopštenju Monteputa i Vlade.

Prema javnom pozivu, projektant je u obavezi da uradi idejni projekat koji, po sadržaju, obimu, tehničkim rješenjima i detaljima, obezbjeđuje sve neophodne podatke i uslove za izvođenje i završetak svih radova, kao i nabavku i ugradnju opreme, probni rad i fukcionalna ispitivanja.

Projekat mora biti urađen tako da su uključeni svi radovi, koji su neophodni za potpunu funkcionalnost i kompletnost predmetne dionice auto-puta.

Kako je saopšteno, do sada je urađena sljedeća projektna dokumentacija vezana za ovu dionicu auto-puta, koje se projektant treba pridržavati, i to idejni projekat auto-puta za dionicu Mateševo – Andrijevica i idejno rješenje auto-puta za dionicu Andrijevica – Berane – Boljare.

„Urađenu dokumentaciju investitor će izabranom projektantu staviti na raspolaganje pri izradi idejnog projekta. Idejni projekat predstavlja dalju razradu idejnog rješenja uz uvažavanje zahtjeva i komentara i preporuka Komisije za reviziju“, objasnili su iz Monteputa.

Pristup projektovanju treba da bude multidisciplinaran uz sagledavanje svih ekonomskih, prostornih, ekoloških i drugih posljedica izgradnje.

Prioritet je integracija modernih tehnologija i sistema koji su kompatibilni sa već izgrađenim dijelom auto-puta Smokovac – Mateševo.

„Na ovaj način će se obezbijediti da se subjekat održavanja i upravljanja auto-putem ne suočava sa problemima koji bi nastali kao posljedica izgradnje različito projektovanih i nekompatibilnih sistema sa istom funkcijom“, navodi se u saopštenju.

Detalji poziva mogu se pogledati na linku https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/66147