Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Opštine Berane raspisuje Javni poziv za podršku razvoju seoskog turizma. Javni poziv će biti otvoren od 29.04.2024. do 24.05.2024.godine.

Pravo učešća na Poziv za podršku imaju privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica pružaoci usluga u seoskom domaćinstvu , koji ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti utvrđene Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu.

Sredstva se mogu koristiti za unapređenje i obogaćenje ponude u seoskim domaćinstvima i to

– izgradnja novih i proširenje postojećih kapaciteta za pružanje usluga ( ljetnikovac, bungalovi, degustacione, prodajne prostorije za suvenire, avanturistički rekviziti, rekviziti za edukaciju i zabavu turista i td. )

– sistemi za snabdijevanje vodom ( bunari,sistemi grijanja, hlađenja , klimatizacije i sl. )

– nabavka solarnih panela za snabdijevanje električnom energijom

– nabavka dodatne opreme za obogaćenje turističke ponude ( bicikl oprema, kvadovi i drugo )

– unapređenje higijenskih i sanitarnih uslova u seoskom domaćinstvu

 

Najveći iznos sredstava koji se može odobriti je do 60% opravdanih/prihvatljivih troškova, dok je maksimalan iznos podrške 3.000,00€.

 

Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu , čije se kancelarije nalaze u zgradi bivšeg Vojnog odsjeka.

 

Izvor: Radio Berane