Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je konkurs za učenike/ce od prvog do devetog razreda osnovnih škola na teritoriji Crne Gore, na temu „Porodica“.

 

Literarni radovi treba da budu otkucani u Word-u i da u opisu sadrže: ime i prezime djeteta, uzrast, ime škole i ime mentora, te da maksimalno sadrže 5000 karaktera bez razmaka.

 

Likovni radovi mogu biti u crtačkoj, grafičkoj ili slikarskoj tehnicii i da u opisu sadrže: ime i prezime djeteta, uzrast, ime škole i ime mentora, na formatu A4. Kako su saooštili iz resornog ministarstva, prihvataće samo originalne radove sa potpisom i kontaktom.

 

Stručna komisija za ocjenjivanje pristiglih radova biće u sastavu: po predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministastva prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstva sporta i mladih.

 

Cilj konkursa je, kako dalje kažu, isticanje značaja porodice i njen uticaj na pravilan i skladan razvoj svakog djeteta, kao i društva u cjelini.

 

Nagrade za po tri najbolje ocijenjena rada od strane stručne komisije, biće dodijeljene za obje kategorije, na svečanosti početkom juna, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

 

Likovne i literarne radove je potrebno dostaviti na adresu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Konkurs je otvoren 3. juna

 

Za dodatna pitanja, kontakt telefon: +38269230670