raspisan poziv

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija, Direktorat za ugovaranje sredstava EU pomoći uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori raspisalo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru kojeg će se pružiti podrška poslodavcima u manje razvijenim crnogorskim opštinama u cilju otvaranja novih radnih mjesta i povećanja zapošljivosti.

To je saopšteno na pres konferenciji Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom predstavljanja poziva „Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori“, koji je dio Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić podsjetio je da je cilj Programa da se obezbijedi razvijeno i kohezivno društvo, pružanjem boljih uslova za podizanje nivoa zapošljivosti stanovništva, poboljšanjem kvaliteta obrazovanja i cjeloživotnog učenja, uz socijalno uključivanje osoba u nepovoljnom položaju i smanjenju rizika od siromaštva.
On je kazao da je većina aktivnosti iz ovog programa već realizovano kroz ranije pozive, uz finansijsku podršku Delegacije EU i Evropske komisije.
„Za različite aktivnosti, u cilju povećanja zapošljivosti i otvaranja novih radnih mjesta izvojeno je 8,7 miliona eura i to 3,5 miliona za pokretanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava nezaposlenim licima za pokretanje sopstvenog biznisa, koji realizuje Zavod za zapošljavanje, 1,6 miliona opredijeljeno je za podršku osposobljavanju i zapošljavanju nezaposlenih lica u deficitarnim zanimanjima u Crnoj Gori, kao i zapošljavanje RE populacije“, naveo je Purišić.
On je kazao da je 470 hiljada eura opredijeljeno za uspostavljanje lokalnih partnerstava za zapošljavanje.
„Konačno, 2,7 miliona eura opredijeljeno je za Poziv za podršku zapošljavanju u manje razvijenim opštinama. Ova podrška usmjerena je ka nezaposlenim licima, poslodavcima, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru da osposobe i zaposle radnu snagu u skladu sa svojim konkretnim potrebama i potrebama lokalnih tržišta rada“, naveo je Purušić.
Prema njegovim riječima, pomenute aktivnosti iz oblasti zapošljavanja, obrazovanja i socijalne zaštite biće nastavljene i tokom realizacije novog Akcionog dokumenta „Podrška pametnom i inkluzivnom rastu- obrazovanje zapošljavanje i socijalna inkluzija 2020“, koji će se takođe finansirati iz budžeta IPA 2020.
„Ovim akcionim planom će se doprinijeti jačanju inkluzije i zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih lica, s naglaskom na korisnike socijalne pomoći, žene mlade i osobe s invaliditetom“, rekao je Purišić.
Generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ljiljana Simović pojasnila je da je fokus poziva da se pruži podrška poslodavcima, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru u manje razvijenim regionima i oblastima u Crnoj Gori i to u Danilovgradu, Nikšiću, Cetinju, Žabljaku, Ulcinju, Plužinama, Pljevljima, Kolašinu, Mojkovcu, Šavniku, Bijelom Polju, Beranama, Rožajama, Plavu, Gusinje, Andrijevici, Petnjica), kroz otvaranje novih radnih mjesta i podršku u razvoju vještina u skladu sa sopstvenim potrebama.
„Ciljna grupa ovog poziva su poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru, dok su krajnji korisnici nezaposlena lica u pomenutim područjima. Raspoloživa sredstva ovog poziva su 2,7 miliona eura, dok iznos granta može biti minimalno 180 hiljada eura, maksimalno 550 hiljada eura“, navela je Simović.
Prema njenim riječima, ključnu ulogu u ovom Pozivu imaće lokalne uprave, udruženja poslodavaca i ostale organizacije koje pomažu razvoj biznisa i koje, kako je kazala, na najbolji način poznaju potrebe poslodavaca i nezaposlenih lica na lokalnim tržištima rada.
„Projekti koji će se finansirati u okviru ovog poziva moraju doprinijeti postizanju opšteg indikatora/ciljne vrijednosti postavljene na nivou Programa, a to je: „podsticaji zapošljavanju obezbijeđeni za kreiranje najmanje 200 novih radnih mjesta kod poslodavaca u manje razvijenim opštinama”, istakla je Simović.
Ona je najavila da je planirano i održavanje info dana u cilju informisanja zainteresovane javnosti o samom pozivu, prihvatljivim aplikantima i aktivnostima, te načinu prijavljivanja.
„Info dani će se održati u Žabljaku 30. septembra, Ulcinju 2. oktobra, Andrijevici 5. oktobra, Mojkovcu 7. oktobra“, precizirala je Simović.
U narednom periodu će, kako je kazala, biti organizovane i implementacione radionice u cilju pružanja podrške potencijalnim aplikantima u pripremi koncepta i punih aplikacija.
Predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Miguel Magro Gomez, kazao je, obraćajući se prisutnima u video poruci, da pokretanje Poziva dolazi u pravo vrijeme.
„Kriza koronavirusa donijela je dodatne poteškoće za ionako ranjivi Sjever i druge manje razvijene dijelove zemlje. Drago mi je što smo uspjeli da dodijelimo tako važnu sumu za ovaj poziv i siguran sam da će donijeti dobre rezultate“, istakao je Magro Gomez.
On je rekao da se nada da će budući grant projekti podržati one kojima je to najpotrebnije.
„Želimo podstaći inkluzivni rast, otvoriti nova radna mjesta i podržati aktivno usavršavanje nezaposlenih lica. Od izbijanja epidemije COVID-19, Evropska unija je jasno pokazala da Crna Gora nije sama u ovoj borbi. Pokazali smo solidarnost i dodelili 53 miliona eura neposredne i dugoročne podrške za ublažavanje zdravstvenih, ekonomskih i socijalnih posljedica krize“, kazao je Magro Gomez.