Razmatrano proširivanje saradnje sa naučnim i visokoobrazovnim institucijama Kipra. Proširavanje saradnje između visokoškolskih i naučnoistraživačkih institucija Kipra i Univerziteta Crne Gore, bio je povod sastanka rektora UCG prof. dr Vladimira Božovića i izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Kipar u Crnoj Gori, sa sjedištem u Beogradu, NJ.E Dimitriosa Teofilaktua (Demetrios Theophylactou).
Rektor Božović je predstavio Univerzitet Crne Gore i njegov kontinuirani razvoj ne samo kao visokoobrazovne već i naučnoistraživačke institucije, koja postiže zapažene rezultate na polju nauke, imajući u vidu ograničene mogućnosti budžeta koji je većim dijelom predviđen za plate zaposlenih.
On je ukazao da su potrebna mnogo veća budžetska ulaganja u nauku te da univerziteti sličnih kapaciteta u regionu, u pogledu ljudskih resursa i broja studenata, imaju višestruko veći budžet.
„Naravno, Univerzitet Crne Gore nastoji da iskoristi međunarodne fondove i da kapacitete visokog obrazovanja i naučnog istraživanja ojača kroz projektnu aktivnost. Nedavno smo postigli do sada nezabilježen uspjeh Univerziteta, time što smo u prvom pozivu novog ciklusa Erasmus + projekata izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) za 2021-2027, dobili odobrenje za čak 14 projekata, od kojih dva kao koordinatorska institucija“, ukazao je rektor Božović.
Kada je riječ o obrazovanju, dodao je on, UCG ima obavezu da, kao državni univerzitet, održi kvalitet visokog obrazovanja sa očekivanjem da će tržište rada prepoznati taj kvalitet.
On se saglasio sa ambasadorom Teofilaktuom da je vrlo važno uvezivanje i sa dijasporom, odnosno dobijanje podrške od alumnista, nakadašnjih studenata Univerziteta. Upravo je to i cilj jednog od nedavno odobrenih projekata Univerziteta, koji će, u saradnji sa međunarodnim visokooškolskim instuitucijama, koordinirati sličnom inicijativom, potrebnom i kod drugih, susjednih univerziteta.
Univerzitet Crne Gore ima potpisan bilateralni ugovor sa Univerzitetom Kipra, a odobrena su i sredstva za finansiranje razmjene studenata i osoblja u okviru Eramus + programa sa Univerzitetom u Nikoziji.
Ambasador Teofilaktu je predstavio mogućnosti proširivanja saradnje sa visokoškolskim i naučnim institucijama Kipra, te ukazao da posebno vidi mogućnost na polju medicine, prirodnih nauka, te uvezivanja i na polju sporta.
On je posebno istakao dobre mogućnosti koje pruža Kiparski institut, kao međunarodna naučna, tehnološka i obrazovna organizacija, koja je predstavlja središte istraživanja i inovacija za region istočnog Mediterana. Ovaj Institut, ukazao je Amabasdor, bavi se problemima regionalnog i globalnog značaja, među kojima su i klimatske promjene, ali i inovacijama, preduzetništom, kulturnim nasljeđem, kompjuterskim naukama i slično.
Na sastanku je dogovoreno povezivanje na institucionalnom nivou, u pravcu daljeg razvoja saradnje na polju nauke i obrazovanja.