Rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Vladimir Božović reizabran je danas na tu funckiju, za mandatni period do 2027. godine.

Iz UCG su kazali da je Božović na tu funkcije izabran jednoglasno, tajnim glasanje, na sjednici Upravnog odbora Univerziteta kojom je predsjedavala Rajka Glušica.

“Članovi Upravnog odbora su pozdravili pozitivne i vidljive rezultate rada u pogledu razvoja UCG u dosadašnjem mandatu Božovića, kao i njegov ponovni izbor za rektora”, navodi se u saopštenju.

Oni su, dodaje se, bili upoznati i sa Programom rada za naredni period, koji su prethodno podržali članovi Senata UCG, kao najvišeg akademskog tijela koje, pored rektora, čine prorektori, predstavnici akademskog osoblja i studenata.

Božović je kazao da se predstavlja programom rada koji pored objektivno ostvarivih, sadrži i ciljeve koji nijesu lako dostižni.

“Međutim, duboko vjerujem da je to „provirivanje“ u ono što ponekad ne doživljavamo realnim zapravo glavni zamajac napretka kako pojedinca, tako i važnog društvenog sistema poput univerziteta“, naveo je Božović.

Njegov cilj je, kako je istakao, da radi na snaženju povjerenja u obrazovanje, nauku, kulturu, akademske vrijednosti, te da se jasnije definiše pozicija koju jedini državni, ali i najveći univerzitet treba da ima u društvu.

U saopštenju se navodi da se među važnim ciljevima programa Božovića izdavaju razvoj studijskih programa koji na efikasan, ali i kvalitetan način obrazuju stručnjake iz grupe deficitarnih zanimanja, sa posebnim akcentom na informaciono-komunikacione tehnologije, usklađivanje modela studija sa zakonima koji regulišu politiku zapošljavanja, kao i potreba tržišta rada.

Kako se dodaje, među ciljevima su kreiranje programa cjeloživotnog učenja, obezbjeđivanje dodatnih vanbudžetskih sredstava za neophodne intervencije na UCG, veća međunarodna prepoznatljivost kroz uvođenje programa na engleskom jeziku, kao i dvojnih/zajedničkih diploma.

Navodi se da su prioritetni ciljevi i komercijalizacija naučnih aktivnosti, unapređenje energetske efikasnosti objekata UCG kroz koncept „zelenog univerziteta”, unapređenja digitalizacije nastave, studentskih servisa i internih procesa, modernizacija univerzitetskog kampusa, kao i jačanje društvene odgovornosti Univerziteta.

Iz UCG su rekli da je Božović jedini prijavio na konkurs za izbor rektora za mandatni period od ove do 2027. godine.