mladi beranaREKORD: Tri milijarde eura depozita u bankama, krajnje vrijeme da se oporezuje štednja

Privrednici i građani Crne Gore, na kraju jula ove godine, štedjeli su u komercijalnim bankama rekordnih tri milijarde eura, piše Portal analitika.

Ako se ima u vidu odlična turistička sezona, onda niko ne sumnja da će depoziti u crnogorskim komercijalnim bankama na jesen biti još veći, i po vrijednosti veoma blizu BDP-u države. Pošto rast štednje ne prati porast kreditne aktivnosti, a nijesu vidljive domaće investicije, onda je krajnje vrijeme da Crna Gora kao što su to već uradile sve zemlje EU, oporezuje štednju donošenjem posebnog zakona o oporezivanju kamate na štednju. Oporezivanjem kamate na štednju, država bi dobila višemilionski priliv u budžet, a privrednici bi dobili indirektan impuls da, umjesto pasivne štednje, pokrenu talas prijeko potrebnih domaćih investicija…
U Izvještaju guvernera Centralne banke Crne Gore, Radoja Žugića, se navodi da su depoziti u bankama su u julu 2017. godine iznosili čak 3,025 milijardi eura, i veći su u odnosu na prethodni mjesec za 3,9%, dok u odnosu na jul 2016. godine bilježe rast od 10,3%.U pitanju je rekordni iznos štednje i dokaz da i građani i privreda imaju veliko povjerenje u bankarski sektor. Ali, svaka medalja ima dvije strane, pa i priča o rekordnim depozitima.
Naime, Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja svijeta gdje je štednja znatno veća od odobrenih kredita.
“U strukturi aktive agregatnog bilansa banaka dominantno mjesto zauzimaju krediti, koji su na kraju jula 2017. godine iznosili 2,633 milijarde eura i ostvarili su rast od 1,3% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na jul prethodne godine bili viši za 7,4%”, piše u Izvještaju guvernera