Mladi BeranaRok za legalizaciju pri kraju, građani se tek zagrijavaju

Deset dana ostalo je do isteka roka u kojem građani mogu započeti legalizaciju bespravno sagrađenih objekta, a nadležne opštinske službe su zatrpane zahtjevima kojih poslednjih dana primaju i po stotinu dnevno.

“Samo tokom današnjeg dana do 12 sati na pisarnicu Opštine predato je stotinjak novih zahtjeva za legalizaciju”, kazala je juče “Vijestima” sekretarka za uređenje prostora i izgradnju objekata Opštine Tivat Tamara Furtula.
Prethodnih nekoliko mjeseci istoj službi podnijeto je oko 500 zahtjeva.
Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata pokazala je nedostatke državnih i gradskih kapaciteta koji se ogledaju u neblagovremenoj sinhronizaciji propisa sa zakonom, ali i u radu državnih i gradskih službi.

Kako se bliži 15. jul, krajnji rok za podnošenje zahtjeva, sve više građana se odlučuje da legalizuje neformalne objekte, kojih je, prema posljednjim podacima Uprave za nekretnine više od 40.000. Zbog toga su gradske i državne službe, ali i geodetske agencije zatrpane zahtjevima.
Geodetske agencije prestale su da primaju zahtjeve za izradu elaborata o premjeru nelegalnog imanja i objekta, jer usljed njihovog povećanog broja u poslednjih 20-ak dana, ne mogu stizati da ih obrade. I građanima je skraćen rok za dobijanje elaborata, jer je nedavno izmijenjen Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti koji je promijenio način njegove izrade.
Građani, kako su neki od njih ispričali za “Vijesti”, vide najveći problem u tome što im lokalni seketarijati vraćaju zahtjeve kao nepotpune, jer im nedostaje ovjereni elaborat iz lokalnog katastra.
Zato je procijenjeno da zahtjevi treba da se primaju i bez elaborata, s tim što građani treba da zatraže njegovu izradu i o tome donesu dokaz. Šef Direktorata za razvoj stanovanja u MORT-u Marko Čanović rekao je na Televiziji Vijesti da će građani moći da uđu u legalizaciju objekata i sa uvjerenjem da je katastru predat elaborat, kojim se utvrđuju gabariti kuće, poslovnog prostora ili zgrade.
Međutim, uslov za to je da se u Skupštini prije isteka roka za podnošenje dokumentacije (15. jul), usvoje izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sa amandmanima poslanika DPS-a, koji propisuju pomenute uslove. O timizmjenama zakona bi danas trebalo poslanici da glasaju.

Čanović tvrdi da se gužve u opštinskim službama stvaraju jer su građani nasijedali na obećanja opozicije i nadali se da se Zakon o planirnaju prostora neće primjenjivati. Tvrdi da su zbog toga čekali da se završe lokalni izbori, pa su nakon toga svi požurili da prije isteka roka legalizuju svoje objekte, zbog čega su se stvorile gužve.
Nezavisni poslanik u Skupštini Aleksandar Damjanović ranije je, međutim, optužio Vladu da je čekala da prođu izbori kako bi u zakone unijeli kaznene mjere za one koji su nelegalno gradili.
Foto: portal Vijesti