Mladi BeranaRok za legalizaciju produžen do 16. jula

Građani će i u ponedjeljak, moći da podnesu zahtjev za legalizaciju bespravnih objekata, saznaje Pobjeda.

Prema saznanjima Pobjede, Ministarstvo održivog razvoja će za takav potez iskoristiti pravno utemeljenje zasnovano na osnovu Zakona o upravnom postupku i omogućiti građanima da i u ponedjeljak podnesu zahtjeve, prenosi CDM.

Zakon o upravnom postupku propisuje da, ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad javnopravni organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.