Romi u Crnoj Gori i dalje žive na margini, socijalno isključeni, iako su posljednjih godina uloženi značajni napori kako bi im se olakšao pristup obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim programima i uslugama, ocijenjeno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Iz te organizacije su, povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma, kazali da su socijalna distanca, siromaštvo, otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj zašiti, stanovanju, učešću u odlučivanju, nedostatak prostora za poštujuće njegovanje svoje kulture, jezika i identiteta, karakteristike uslova u kojima danas Romi žive u Crnoj Gori.

Kako su podsjetili iz Juventasa, prema rezultatima posljednjeg Popisa, najmanje 30 odsto mladih Roma, uzrasta od 15 do 30 godina, je nepismeno.

„Podaci MONSTAT-a iz Popisa stanovništva sprovedenog 2011. godine ukazuju da je procenat pismenosti mladih u Crnoj Gori nešto iznad 99 odsto, dok je među mladima iz Romske populacije uzrasta od 15 do 30 godina, ona procijenjena na oko 72 odsto“, saopšteno je iz Juventasa.

Kako navode, Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori za period 2016-2020. godine predvidjela je, pored osnovnih specifičnih ciljeva, i nastavak programa stipendiranja i pomoći u obrazovanju za sve srednjoškolce i visokoškolce romske i egipćasnke populacije u iznosu od 60, odnosno 150 eura.

Iz Juventasa je poručeno da je potrebno poboljšati i pristup školskoj i vanškolskoj mentorskoj podršci za usvajanje osnovnoškolskog i srednjoškolskog kurikuluma.

Oni su saopštili da se romska populacija u Crnoj Gori suočava sa višestrukim problemima u pogledu informisanosti o pravima u oblasti zdravstva i ostvarivanja zdravstvene zaštite.
Stoga je, dodaje se u saopštenju, nedavno uvođenje pozicije romskog medijatora u zdravstvenoj zaštiti posebno važno i pohvalno.

„I pored velikih multisektorskih napora i dalje je prisutan problem nedostatka osnovne dokumentacije koja može biti prepreka u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu kao i problem nedovoljnog broja preventivnih programa u zajednici kojima bi se uticalo na povećanje svijesti o značaju prevencije bolesti među pripadnicima Romske populacije“, ocijenili su iz Juventasa.

Oni smatraju da uloga domova zdravlja nije ujednačena, ali da je, kako su rekli, pohvalno to što domovi zdravlja u Podgorici i Beranama preduzimaju konkretne i terenske aktivnosti u cilju unapređenja zdravlja romske populacije.
Iz Juventasa je saopšteno da je, kada je riječ o zapošljavanju, i pored postojanja olakšica za poslodavce i programa podrške u zapošljavanju, većina Roma nezaposlena.

„Prema istraživanju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, nezaposleno je 83 odsto Roma i Egipćana. Nisu prepoznati programi za povećanje informisanosti o pravima, mogućnostima i procedurama u oblasti zapošljavanja, imajući u vidu činjenicu da su djeca i mladi Romi poprilično isključeni sa tržišta rada i uslijed neinformisanosti o šansama i mogućnostima na tržištu“, naveli su iz Juventasa.

Kako dodaju, Uredbom o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica Romi su prepoznati kao kategorija teže zapošljivih lica, kojom je propisano da ukoliko poslodavac zaposli mladog/u Roma/kinju ima pravo na subvenciju za poslodavce.
Iz Juventasa su kazali da nije lako procijeniti koliko Roma i Egipćana živi u Crnoj Gori, procjene variraju i do broja od 20 hiljada.

„Na Popisu stanovništva 2011. godine 8.305 lica je navelo da pripada romskoj populaciji. Nacionalna identifikacija stanovništva u Crnoj Gori je fluidna, a Romi i Egipćani su se, posebno u bliskoj prošlosti suočavali sa velikim problemima u pribavljanju ličnih dokumenata. Vjerujemo da je sazrelo vrijeme da se Romi politički organizuju i osiguraju svoje mjesto među odbornicima i polanicima“, kazali su iz Juventasa.