Savez udruženja penzionera nije protiv povećanja minimalnih penzija, ali smatra da bi trebalo odrediti i povećanje ostalih, saopšteno je na sjednici te organizacije.

Na sjednici Upravnog odbora predstavnici Udruženja koje ima blizu 90 hiljada članova, saopšteno je da bi u slučaju da ne dođe do povećanja ostalih penzija, došlo do velike reakcije u penzionerskoj populaciji.

“Predlog je da se penzije vežu za prosječnu platu u odnosu jedan naprema 63-65 odsto”, navodi se u zaključcima sa sjednice koji će biti upućeni Vladi, Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera, Branko Vešović, kazao je da izjava premijera Milojka Spajića da će minimalne penzije od 1. januara biti 450 EUR izazvala reakcije kod velikog broja penzionera.

“Te se reakcije posebno odnose na one koje nijesu obuhvaćeni ovim povećanjem, te takvu odluku doživljavaju svojevrsnom diskriminacijom”, naveo je Vešović.

Jedan od zaključaka sjednice je da se napravi dinamika usklađivanja ostalih penzija po kvartalima kako bi bilo četiri puta godišnje, a ne kao do sada tri puta.

U Savezu udruženja smatraju da treba preispitati odluku Ustavnog suda i da se omogući da odlazak u penziju bude isti za muškarce i žene i to sa 64 godine.

Vešović je naveo da je inflacija otkrila mnogobrojne probleme u penzijskom sistemu, što je uticalo na pogoršanje standarda penzionera.

“Tu su generalno niske starosne penzije, gledajući odnos izdvajanja za njih u toku radnog vijeka. Aktuelno zakonsko rješenje onemogućava redovno i korektno usklađivanje penzija. Svi ovi problemi nastali u proteklom periodu ukazuju na to da je došlo vrijeme za temeljnu reformu penzijskog sistema i samog Fonda PIO”, poručio je Vešović.

Savez je ocijenio da rješavanje tih problema zahtijeva sveobuhvatan i temeljan pristup koji uključuje socijalni dijalog između Saveza udruženja penzionera, Vlade, nadležnih ministarstava, Fonda PIO i ostalih zaintresovanih strana.

“Savez se zalaže za traženje kompromisa i dugoročnog rješenja, koje će osigurati pravednost i održivost penzijskog sistema i povećanja svih penzija, jer su to penzioneri zaslužili”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Mina Business