Po osnovu ovlašćenja iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Inspekcija za drumski saobraćaj je, od 13. do 19 jula, iskontrolisala 82 autobusa.

Kako su naveli iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva, tri vozača i 19 putnika je opomenuto.

Izrečene su tri novčane kazne.

Sedam vozača je kažnjeno sa po 100 eura, jedno pravno lice sa dvije hiljade eura, a jedno odgovorno lice u pravnom licu sa 500 eura.