U organizaciji Centra za stručno obrazovanje, dana 23. februara 2024. godine, u prostorijama Srednje stručne škole “Vukadin Vukadinović” – Berane, održan je značajan seminar na temu “Rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama”. Seminar je uspješno vođen od strane Nermine Zejnilović.

Pored nastavnika škole, prisustvovali su i profesori iz Srednje mješovite škole iz Petnjice. Tema inkluzivnog obrazovanja, izrade individualnog razvojnog plana, kao i izrade individualnog tranzicionog plana, jedan i dva, naišli su na veliki interes i angažovanje svih učesnika. Ovaj seminar pružio je dragocjenu priliku za razmjenu iskustava i unapređenje prakse u radu sa učenicima sa posebnim potrebama.