Sistem javnog zdravstva u Crnoj Gori je neefikasan, ocijenio je Sindikat doktora medicina Crne Gore (SDMCG) i saopštio da je medicinsko osoblje neravnomjerno opterećeno.

“U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) obavi se 51 odsto svih pregleda u državi, pa je prisutna i neravnomjerna opterećenost medicinskog osoblja zavisno od zdravstvene ustanove”, navodi se u Analizi stanja sistema javnog zdravstva u Crnoj Gori koju je uradio SDMCG, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, piše portal RTCG.

Kako se navodi, finansiranje zdravstvenih ustanova vrši se po kapacitetima, a ne po broju pruženih zdravstvenih usluga, što je jedan od oblika neracionalne potrošnje.

Jačanjem primarne zdravstvene zaštite postiže se veća efikasnost sistema zdravstvene zaštite i njegova finansijska održivost, a to, dodaje se, u Crnoj Gori i nakon reforme izostaje.
Navodi se da zdravstvene usluge dominantno pružaju na sekundarnom i tercijalnom nivou, što znatno poskupljuje cijenu zdravstvene usluge.

“Neracionalna potrošnja ogleda se i u radnom angažovanju ljekara iz susjednih država dok se domicilni kadar odliva zbog lošeg socioekonomskog statusa. Ljekari iz susjednih država plaćaju se znatno više nego domicilni ljekari što poskupljuje rad pojedinih klinika, a dugoročno ne rješava problem deficita kadra, niti povećava kvalitet pružanja zdravstvenih usluga”, rekli su iz SMDCG.

Kako su kazali, crnogorski sistem zdravstva karakteriše i značajan deficit specijalističkog kadra.Iz Sindikata su ocijenili da je do toga došlo usljed njegove nedovoljne proizvodnje i njegovog odliva, i dodali da odliv kadra dovodi u pitanje postojanje cijelih klinika u KCCG.
“Najveći deficit shodno ovom dokumentu je u urgentoj medicini 400 odsto, fizikalnoj medicini 350 odsto, neurologiji 250 odsto, dermatovenerologiji 150 odsto, oftamologiji 125 odsto, anesteziologiji, internističkih granama i ortopediji po 100 odsto, psihijatriji 70 i opštoj hirurgiji 60 odsto”, precizirali su iz Sindikata.

U Sindikatu smatraju da je osnovni problem u vođenju kadrovske politike Vlade neispunjavanje akcionih planova koje ona donosi.
Loše upravljanje ljudskim resursima već, kako se navodi, pogađa korisnike sistema javnog zdravstva.

“U javnim zdravstvenim ustanovama nema nijednog dječjeg alergologa, dječjeg oftalmologa, dječjeg reumatologa i dječjeg psihijatra, dok u cijeloj Crnoj Gori ordiniraju po jedan dječji anesteziolog, dječji ORL, dječji neurolog, dječji gastroenterolog i dječji hematolog”, saopšteno je iz SDMCG.

Iz Sindikata su saopštili da su posteljni kapaciteti sistema javnog zdravstva 2.406 kreveta ili 389 kreveta na 100 hiljada stanovnika, što je manje od prosjeka Evropske unije.
Govoreći o dostupnosti ljekova i medicinskih pomagala, iz SDMCG u rekli da su do 2010. godine ljekovi i medicinska pomagala bili jeftiniji za oko 30 odsto u odnosu na zemlje regiona.

“Nakon 2010. godine kada je izvršena decentralizacija javnih nabavki, cijena ljekova značajno je porasla, pa su trenutno ljekovi u Crnoj Gori skuplji i do 30 odsto nego u regionu”, navode iz Sindikata.
Oni su ukazali da je efikasan menadžment na svim nivoima preduslov za sprovođenje bilo kakvih promjena i reformskih procesa u sistemu zdravstva.

“Elektronski karton pacijenta iz primarne zdravstvene zaštite nije dostupan ljekarima na sekundarnom i tercijalnom nivou što se odražava na kvalitet liječenja. Ne postoji e-zakazivanje, e-upućivanje, e-smjernica propisivanja, e- kliničke smjernice, e-liste lijekova, e-prijava iako je to jedan od prioritata Master plana za zdravstvo”, kaže se u Analizi.

“KCCG i tri specijalne bolnice nisu informatički integrisane sa ostatkom zdravstvenog sistema Crne Gore. U dosadašnjem periodu najmanje tri tendera za informatizaciju KCCG su raspisana, a nisu do kraja realizovani”, kaže se u Analizi.

Kako je saopšteno iz Sindikata, u bazi Fonda za zdravstvstveno osiguranje Crne Gore registrovano je 708.720 aktivnih osiguranika dok Crna Gora zvanično ima populaciju od 621.383 stanovnika, odnosno 87.337 manje nego zdravstvenih osiguranika.

“Ovo je posljedica nefunkcionisanja Centralnog registra stanovništva koji se ne ažurira i iz registra nisu izbrisana preminule osobe. Ovo stvara probleme u planiranju budžeta za javno zdravstvo, jer se stvaraju nerealne projekcije”, smatraju u Sindikatu.
Oni navode da u Crnoj Gori ima 13 hiljada psihijatrijskih pacijenata godišnje, i dodaju da su ukupni kapaciteti za tu oblast 306 kreveta.

Kako su kazali, ne postoje programi za pomoć mladima koji imaju poteškoće u mentalnom zdravlju, oboljelima od depresije, osobama riziku od suicida, kao ni program za mentalne poremećaje kod starih osoba.
Iz SDMCG su poručili da Vlada napokon mora da donese dugoročnu strategiju u zdravstvu koje će se držati.