Skupština je danas ponovo usvojila predložene izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima.

Taj zakon je, između ostalih, početkom januara predsjedik Crne Gore, Jakov Milatović, vratio parlamentu na ponovno odlučivanje.

Predložene izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima usvojene su sa 43 glasa za, deset protiv i tri uzdržana.

Iz Građanskog pokreta URA su ranije saopštili da se izmjene tog zakona donose isključivo da bi se smijenio Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG).

U obrazloženju odluke o vraćanju Skupštini na ponovno odlučivanje izmjena i dopunama Zakona o privrednim društvima, Milatović je naveo da je propisivanje retroaktivne primjene pojedinih rješenja sadržanih u tom aktu u suprotnosti sa ustavnom zabranom povratnog dejstva zakona i drugih propisa, ustanovljenom članom 147 Ustava.

Članom tri usvojenog Zakona, u važeći tekst Zakona o privrednim društvima uvodi se novi član 330b kojim se propisuje da će se „postupci sazivanja i održavanja Skupštine akcionara koji su započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, okončati po ovom zakonu, osim ako su rokovi za održavanje skupštine kraći od rokova iz člana 151a ovog zakona“.

Imajući u vidu da u postupku donošenja predmetnog Zakona nije utvrđen javni interes, u pogledu mogućnosti da pojedine njegove odredbe imaju povratno dejstvo, saglasno Ustavu i Poslovniku Skupštine, Milatović smatra da je neophodno da parlament još jednom sagleda osnovanost rješenja kojim se omogućava retroaktivna primjena donesenog zakona.

Izvor: MINA BUSINESS