Željko Rutović, generalni direktor Direktorata za medije Ministarstva kulture, učestvovaće na konferenciji: „Sloboda medija na zapadnom Balkanu“, koja se 27. februara održava u Beču.

Konferenciju organizuje predsjedavajući OEBS-a u saradnji sa Kancelarijom OEBS-a za slobodu medija, piše espona.
Konferenciju će otvoriti Sebastijan Kurc – ministar vanjskih poslova Austrije, predsjedavajući OEBS-a i predstavnica OEBS-a za slobodu medija, Dunja Mijatović.

Cilj konferencije je da obezbijedi platformu za diskusiju o inicijativama i najboljim praksama Jugoistočne Evrope o medijskim slobodama, sa posebnim naglaskom na sigurnost novinara i etiku medija.
Na prvoj sesiji konferencije, Rutović će govoriti o slobodi medija u Crnoj Gori.