Broj predstavki koje su podnijete Evropskom sudu za ljudska prava (ESLJP) protiv države Crne Gore tokom prošle godine je manji u odnosu na 2022. godinu, kazala je zastupnica države pred ESLJP, Valentina Pavličić.

Ona je u saopštenju navela da je predsjednica ESLJP Siofra O’Leari danas, na konferenciji za novinare, predstavila najznačajnije aktivnosti Evropskog suda u prošloj godini, kao i statističke podatke tog Suda za prethodnu izvještajnu godinu.

O’Leari se osvrnula na događaje koji su obilježili prethodnu godinu, i istakla da se u 2023. godini 75 odsto predstavki podnijetih ESLJP-u odnosilo na iste države kao i tokom 2022. godine, a to su Turska, Rusija, Ukrajina, Rumunija i Italija.

Ona je, kako se navodi, skrenula pažnju i na činjenicu da je do kraja prošle godine ukupan broj predstavki u radu, iako izuzetno visok – 68.450, značajno opao u poređenju sa istim periodom 2022. godine (74.650 predstavki).

“Od ukupno 38.260 predstavki u kojima je Evropski sud donio odluku prošle godine, u 6.931 predstavki donio je presudu, što predstavlja uvećanje od 66 odsto u odnosu na isti period u 2022. godini”, kaže se u saopštenju.

Kada je u pitanju Crna Gora i njen status pred ESLJP, 173 predstavki u odnosu na Crnu Goru dodijeljeno je u rad nekoj sudskoj formaciji, dok je 193 predstavki proglašeno neprihvatljivim ili izbrisano sa liste predmeta Evropskog suda.

Navodi se da je na kraju prošle godine, pred Evropskim sudom u odnosu na Crnu Goru ostala u radu 81 predstavka.

“Možemo konstatovati da je tokom prošle godine smanjen ukupan broj predstavki koje su podnijete Evropskom sudu u odnosu na Crnu Goru, jer je u istom periodu 2022. godine 295 predstavki dodijeljeno u rad nekoj sudskoj formaciji”, rekla je Pavličić.

Ona je kazala da se Crna Gora, po broju podnijetih predstavki, sa indeksom od 2,80, nalazi na trećem mjestu od svih država članica Savjeta Evrope (SE) po glavi stanovnika (prosječan indeks država članica SE za prošlu godinu je 0,41).

Pavličić je kazala da tokom prošle godine u odnosu na Crnu Goru nije donijeta nijedna presuda kojom je utvrđena povreda nekog konvencijskog prava.

“Dok je donijeta jedna odluka u kojoj je predstavka proglašena neprihvatljivom, šest odluka kojima su predstavke izbrisane sa liste predmeta, jer su strane u sporu zaključile prijateljsko poravnanje, kao i jedna jednostrana deklaracija”, dodala je Pavličić.

Izvor: MINA