stari

U toku januara mjeseca NVO Centar kreativnih vještina u partnerstvu sa NVO „Šansa“ sprovela je istraživanje javnog mnjenja o potrebama starih lica kao i problema sa kojima se ova ranjivija grupa često suočava.

Aktivnost je sprovedena u okviru projekta  ,,Ne zapostavimo stare promovišimo društvo za sve generacije“ koji je podržan od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja.
Istrazivanje je realizovao u pet opština na sjeveru Crne Gore i to Berane, Andrijevica, Plav, Bijelo Polje i Rožaje a ispitanici su bili svi punoljetni građani pomenutih opština.
Svi ispitanici su ukazali na osnovne probleme koji muče naše najstarije sugrađane počevši od toga da im se ne pruža onoliko pažnje koliko zaslužuju, da država ne brine dovoljno o njima i da ih se sjeti najčešće kada su izborni procesi.
Kao najveći problem ističu samoću, jer nažalost stanje u našem društvu i državi je toliko loše da mlađa populacija našeg stanovništva napušta svoja ognjišta u potrazi za boljim životom i naši stari ostaju sami.
Svi ispitanici su se složili da je našoj najstarijoj populaciji stanovništa potreban razgovor, topla riječ, pružiti im pažnju. Nažalost veoma su slabo uključeni u cjelokupno društvo što pokazuje istraživanje i da zbog toga najveći broj svoje vrijeme provodi uz TV.
Usamljenost je bolest broj jedan.Veliki broj starih žive potpuno sami. Penzioneri pamte godine kada su bili više uključeni u društvo i sada im nedostaju centri za starije u svakoj opštini kao i veci broj domova za stara lica.
Temeljni uslov opstanka penzionera je prihod, a penzioneri su danas siromašni koliko i država u kojoj žive. Penzija je socijalna kategorija, nije dostojna ni mogućnosti preživljavanja, minimalna potrošačka korpa je veća od prosječne penzije, pa većina penzionera ne može da zadovolji osnovne potrebe.
Iz godine u godinu zabelježen je porast siromaštva kod svih građana, a naročito kod najstarijeg dijela stanovništva. Skoro polovina penzionera ima penziju manju od 220 evra, što nije dovoljno ni za najosnovnije potrebe, a situaciju dodatno otežava osjećaj nesigurnosti starije populacije, osećaj da su teret društva i porodice.
Diskriminacija starijih se ispoljava gotovo u svim oblastima života, i vidimo je prilikom pružanja javnih usluga, socijalne i zdravstvene zaštite, u sferi finansija, stanovanja.
Da li su penzije ekonomska ili socijalna kategorija? Postaju li penzioneri socijalni slučajevi to trebamo svi da se zapitamo jer sve ide u tom pravcu?
Izvor: Centar kreativnih vještina
stari
aktivnost