Na prezentaciji projektnih aktivnosti Erasmus + projekta (BEM – Beyond Europe with Micro-credentials) za razvoj mikrokredencijala u stručnom obrazovanju u ime Srednje stručne škole “Vukadin Vukadinović” – Berane sastanku prisustvuju direktor škole Miodrag Popović, koordinator projekta Irma Rugovac, kao i članovi tima Olivera Joksimović i Milo Pajković.

BEM projekat okuplja ustanove za srednje stručno obrazovanje, nacionalne organe za kvalifikacije i provajdere za stručno obrazovanje (stručne škole i centre za obuku) iz 8 država članica EU, pridruženih zemalja, zemalja kandidata i zemalja koje nisu članice EU (Norveške, Njemačke, Gruzije, Jermenije, Ukrajine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore).

Ovo široko projektno partnerstvo omogućava akreditaciju, dokumentaciju, priznavanje ili validaciju mikeokredencijala u skladu sa uslovima koji se primjenjuju u svakoj zemlji, čime se gradi most između obrazovanja i svijeta rada.