Ana In silazi u Donji svet

Ukoliko volite neobične knjige, spoj mitologije i fantastičnog pripovijedanja, onda je roman poljske književnice pravi izbor za vas.

Roman „Ana In silazi u Donji svet“, objavljen je u Poljskoj 2006. godine. Sumerska boginja Inana bila je pionirka pohoda u zemlju smrti i ta ličnost osvojila je maštu Olge Tokarčuk do te mjere da se prihvatila „književne arheologije“ i stvaranja iz sačuvanih fragmenata cjelovite priče o tom arhetipskom obrascu. Prikazivanjem svijeta „odozdo“, iz njegovog dubljeg, biološkog, mitološkog poretka, iz perspektive epohe „kad su bogovi bili ljudi“, autorka prenosi priču u vrijeme modernog čitaoca, u stvarnost preodjevenu u sajberpank scenografiju. Zasnivajući ga na mitu o stvaranju čovjeka, ispisuje silazak u Donji svijet kao metaforu prelaska u sjenku, dajući svemu tome okvire civilizacijske promjene i povratka u budućnost, u kojoj lik buntovnice preispituje korumpirani, nepravedni, patrijarhalni poredak.
Polazeći od uvjerenja da ne postoji jedna i jedinstvena varijanta mita, jer se i priče moraju pripovijedati onako kako se mijenja svijet, Tokarčukova ide korak dalje od naučne norme, metafizički proničući u zagonetke prvih principa bića i svojom reaktualizacijom mita zadirući u sve velike civilizacijske diskurse.