Junska rata za kredit iz Abu Dabi fonda za razvoj u iznosu od 1,42 miliona američkih dolara dospjela je na naplatu 15. juna ove godine, shodno amortizacionom planu i dostavljenom obračunu, ali i pored činjenice da novac postoji na računu, rata još nije isplaćena, jer nijesmo uspjeli da pronađemo zakoniti mehanizam da izvršimo transfer novca sa nezakonito otvorenog računa na račun Abu Dabi fonda, zvanično je rečeno “Vijestima” u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojim rukovodi ministar Aleksandar Stijović.
Na računu je trenutno raspoloživo 2,45 miliona američkih dolara. Otplata rata kredita prema Abu Dabi fondu obavlja se u 26 tranši na svakih šest mjeseci počevši od 15. juna 2019. do 15. decembra 2031. godine.
“Povodom prevazilaženja tog problema obratili smo se Centralnoj banci od koje smo tražili pomoć kako bi sporni račun bio legalizovan i kako bi se stvorili uslovi da se isplati prispjela rata. Uz to, obratili smo se i zajmodavcu (Abu Dabi fond) kako bi nam odobrili otvaranje novog računa u skladu sa zakonom na koji bi se prenio novac i sa kojeg bi bila vršena daje plaćanja, a ovaj nezakoniti račun bi bio zatvoren”, objašnjeno je iz ovog Vladinog resora.
Potencijalna posljedica je mogućnost da, kako kažu u ministarstvu, Abu Dabi fond za razvoj pokrene postupak prinudne naplate u kom slučaju bi bila izvršena naplata kompletnog preostalog duga u iznosu od oko 23,607 miliona dolara.
Ugovor sa Abu Dabi Fondom za razvoj u iznosu od 50 miliona američkih dolara zaključen je 4. juna 2015. godine, a ugovor je potpisali u ime zajmoprimca tadašnji predsjednik borda direktora Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Zoran Vukčević u ime zajmoprimca, a tadašnji ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i aktuelni poslanika DPS-a Petar Ivanović nalazio se u ulozi svjedoka.
Ministar ne može raspolagati novcem sa računa
Iz Ministarstva su podsjetili da je ugovor o kreditu zaključen između Abu Dabi fonda za razvoj kao zajmodavca i IRF kao zajmnoprimca, ali da se novac našao na računu koji je izvan sistema i na ime nekadašnjeg Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, van sistema plaćanja ministarstva poljoprivrede i koji je u Prvoj banci otvorio Ivanovića, suprotno propisima Crne Gore.
“Pošto račun nije otvoren u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, za šta odgovornost snosi i bivši ministar finansija i aktuleni guverner Radoje Žugić, ali i banka koja nije smjela dozvoliti otvaranje takvog računa van zakonom propisane procedure, ali i prekoračenje ovlašćenja od strane bivših ministara poljoprivrede Petra Ivanovića i Milutina Simovića, samim tim on ne predstavlja račun ovog ministarstva. Ovaj račun i nezakonitosti koje su pratile projekat istražuje Specijalno državno tužilaštvo. U okviru redovnih poslova Ministarstva i procedura koje sprovode zaposleni ovaj projekat nije realizovan kroz regularne procedure ministarstva, nije prolazio kroz arhivu i sistem finansijskih evidencija i plaćanja, pa sadašnji ministar ne može raspolagati novce sa njega”, istakli su iz ovog resora.
Ministarstva, kao državni organi, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi nemaju svojstvo pravnog lica, već samo obavljaju poslove u okviru nadležnosti koja su im odredbama relavantnih propisa određena, pa polazeći od toga, kako su dodali, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nije moglo zaključivati pravne poslove kojima bi bilo kom licu povjerio poslove iz svoje nadležnosti.
“ Za to apsolutno nema zakonskog ovlašćenja, a tek da ne govorimo o povjeravanju poslova vazanih za bankarske poslove i kreditiranja, koje čak i nema u svojoj nadležnosti. Ovaj račun nije otvoren u skladu sa procedurom propisanom članom 10 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim je propisano da ministar finansija izdaje nalog za otvaranje bankarskih računa, a da budžetski izvršilac (što je u ovom slučaju Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja) može raspolagati državnim novcem samo na osnovu ovlašćenja koja izdaje ministar finansija. Pribavljeni su podaci od Ministarstva finansija o proceduri otvaranja posebnih računa od strane budžetskih izvršilaca, a na osnovu kojih smo nesporno utvrdili da Ministarstvo finansija nije otvorilo ovaj „specijalni“ račun i da se on ne može smatrati računom državnog organa”, rekli su u Ministarstvu.
U Ministarstvu su objasnili da računi državnog organa moraju imati naziv “državni”, dok se ovaj račun zove “Projekat ADMAS”, kao i da su Prva banka i Ministarstvo finansija morali reagovati jer je prekršena zakonska procedura i nijesu smjeli dozvoliti otvaranje tog računa izvan sistema državnih finansija.
Ministarstvo ugovorna strana u 11 ugovora o kreditu
U okviru ovog projekata ukupno je potpisano 12 ugovora, od čega je 11 ugovora potpisalo Ministarstvo poljoprivrede, a jedan ugovor je potpisao IRF.
“Iako bez osnova i protivno ovlašćenjima, ministarstvo se pojavljuje kao ugovorna strana u 11 ugovora od čega u devet ugovora o kreditu, na osnovu kojih je podijeljeno 23,115 miliona američkih dolara, dok se dodatnih tri miliona dolara rezervišu kao sredstva za dva ugovora koja su potpisana, ali nisu realizovana.
IRF se pojavljuje kao ugovorna strana kroz jedan ugovor o kreditu u iznosu od tri miliona dolara”, kazali su u Ministarstvu poljoprivrede.
Novac u dolarima je dodijeljen sljedećim firmama – Vektra Jakić, Milkraft, Mesopromet, Mesna industrija “Goranović i IM Gradina po tri miliona, Agro-carine i Eko-Per po 2,5 miliona, HM Durmitor dva miliona i F.M.L 1, 2 miliona.
Rezervisana sredstva (ovi ugovori su potpisani, nisu realizovani, a novac se koriste za vraćanje kredita – Bjelasica Rada dva miliona i CG Power Serv miliona dolara. IRF je dodijelio kredit kompaniji Amanda u iznosu od tri miliona dolara.
Sjednica skupštinskog Administrativnog odbora na kojoj će se na zahtjev Specijalnog tužilaštva razmatrati skidanje poslaničkog imuniteta bivšem ministru poljoprivrede Petru Ivanoviću zbog posla sa Abu Dabi fondom zakazana je za sljedeću sedmicu.
Obratili smo se Abu Dabi fondu kako bi nam odobrili otvaranje novog računa u skladu sa zakonom na koji bi se prenio novac i sa kojeg bi bila vršena dalja plaćanja, a ovaj nezakoniti račun bi bio zatvoren”, kažu u Ministarstvu poljoprivrede
Izvor: Vijesti