Upravni odbor Univerziteta Crne Gore konstatovao je danas prestanak funkcije dekanu Arhitektonskog fakulteta Svetislavu Popović, nakon isteka mandata. Na tu funkciju postavljena je Svetlana Perović.

“Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica kazao je da na funkciju dekana, prema ranijoj odluci Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, sa sjednice 22. jula ove godine, stupa prof. dr Svetlana K. Perović, za mandatni period 2020-2023″, saopšteno je iz Univerziteta.

Tema današnje sjednice je bilo i finansijsko poslovanje i imovinska prava na Univerzitetu Crne Gore.

“Usvojene su izmjene i dopune Finansijskog plana i Plana javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu. Razmatrana je i valorizacija nepokretnosti na Univerzitetu Crne Gore, kao i izvještaji Službe za unutrašnju reviziju o kontroli pojedinih poslovnih procesa na Univerzitetu Crne Gore, koji se odnose na Filološki i Medicinski fakultet. Danas je data i saglasnost dekanima Filološkog i Filozofkog fakulteta, za potpisivanje sporazuma o poslovnoj-tehničkoj saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva”, rekli su u Univerzitetu.