Tag: AVNOJ

Na današnji dan 

Na današnji dan devetog avgusta 1945. godine na trećem zasijedanju u Beogradu Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) proglašeno je za privremenu Narodnu skupštinu Demokratske Federativne Jugoslavije. AVNOJ je bila…