Tag: Mjanmar

Bagan (Mjanmar)

Bagan kojeg još zovu i Dolina 10.000 hramova drevni je grad koji je bio središte kraljevstva Bagan od otprilike 1044. do 1287. Vladari Bagana naručili su izgradnju preko 5000 vjerskih…