Tag: Štamparija

Na današnji dan

Štamparija u Cetinju štampala je četvrtog januara 1494. godine prvu knjigu na srpskom jeziku – „Oktoih prvoglasnik“ Đurđa Crnojevića i štampara Makarija, jednu od najviše korišćenih bogoslužnih knjiga u Srpskoj…