Tag: Stripoteka

Stripoteka u Gimnaziji

Školski život učenika Gimnazije “Panto Mališić” obogaćen je još jednim zanimljivim sadržajem koji će doprinijeti da se učenici ove škole okupljaju i diskutuju o umjetnosti u okviru Stipoteke, koja je…