Ministarstvo, prosvjete, nauke i inovacija saopštilo je da je Crnogorski telekom obezbijedio donaciju modema za mobilni internet za 45 objekata obrazovno-vaspitnih ustanova osnovnih škola u ruralnim područjima koje do sada nisu bile pokrivene internet signalom.

Kazali su da je da ta aktivnost u skladu sa Strategijom digitalizacije obrazovnog sistema 2022-2027, kao i sa strateškim ciljem Razvoj i unapređenje digitalnog ekosistema u dijelu unapređenja računarske infrastrukture u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

“Cilj je da se obezbjedi internet konekcija za svako dijete unutar obrazovnih institucija kako bi se povećala upotreba digitalnih tehnologija u nastavi i time pozitivno uticalo na kvalitet obrazovnog procesa”, navodi se u saopštenju.