auto put

Tender za izgradnju dvije benzinske pumpe na auto-putu “Princeza Ksenija” planiran je za septembar ove godine, a njihovo otvaranje očekuje se u roku od godinu dana od izbora najpovoljnije ponude i potpisivanja ugovora, kazao je za Portal RTCG direktor Monteputa Milan Ljiljanić.

“Na prioritetnoj dionici, Smokovac – Mateševo, planski je predviđena izgradnja dvije benzinske stanice sa pratećim sadržajima. U toku je priprema tenderske dokumentacije”, rekao je Ljiljanić.
Istakao je da je tender planiran za septembar.

“Tokom septembra planiramo objavljivanje tendera za dugoročni zakup lokacije. Nakon izbora najpovoljnije ponude i zaključenja ugovora, u roku od godinu dana možemo očekivati da benzinske stanice sa pratećim sadržajima budu otvorene, što će upotpuniti uslugu na auto-putu”, naveo je Ljiljanić.
Na lokaciji Mrke predviđeno je i odmorište sa pratećim sadržajima (benzinske pumpe i drugi sadržaji), a auto-put je otvoren 13. jula 2022. godine.