Ambasadorka Misije OEBS-a u Crnoj Gori, NJ.E. Dominik Vag sa saradnicima je posjetila Opštinu Berane. Na sastanku sa predsjednikom Opštine Vukom Todorovićem, potpredsjednikom Damjanom Ćulafićem razgovarali su o dosadašnjoj saradnji na izradi Lokalnog akcionog plana (LAP) za rodnu ravnopravnost opštine Berane i njegovoj implementaciji u narednom periodu.

Predsjednik Opštine Berane Vuko Todorović ocijenio je kao veoma značaju posjetu ambasadorke Misije OEBS-a, gospođe Vag Opštini Berane, uz čiju nesebičnu pomoć je sprovedena izrada važnog dokumenta koji predstavlja značajan korak u ostvarivanju ciljeva rodne ravnopravnosti u našoj opštini. Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost Opštine Berane, za čiju izradu je Misija OEBS-a angažovala stručnog konsultanta, gospođu prof. Oliveru Komar, implementacijom planiranih aktivnosti biće od velikog značaja za lokalnu zajednicu ali i služiti kao dobar primjer i drugim crnogorskim opštinama. Metodologija po kojoj je urađen ovaj važan dokumet služiće zaposlenima u lokalnoj samoupravi pri izradi i drugih akcionih planova, a posebno pri izradi Strateškog plana razvoja opštine, kazao je predsjednik Todorović i dodao da će Opština Berane punim kapacitetima raditi na rodnoj ravnopravnosti u Beranama.
Potpredsjednik Opštine Damjan Ćulafić, koji je bio na čelu tima za izadu LAP-a za rodnu ravnopravnost napravio je osvrt na aktivnosti koje je Opština Berane sprovela u prethodnom periodu na polju rodne ravnopravnosti. Naglasio je da dokument,a na čijoj su izradi radili uz nesebičnu pomoć stručnog konsultanta prof. Olivere Komar, predstavlja izuzetan primjer metodologije koja će ubuduće služiti kao primjer pri izradi dokumenata od važnosti za Opštinu.

Ambasadorka OEBS-a je takođe izrazila svoje zadovoljstvo zbog uspješnog završetka Plana i istakla posvećenost Misije OEBS-a u podršci opštinama Crne Gore u ostvarivanju ciljeva rodne ravnopravnosti. Zadovoljna dosadašnjom saradnjom, istakla je da je LAP veoma kvalitetno urađen, o čemu svjedoče i pozitivne ocjene koje dolaze sa adresa resornog ministarstva. NJ.E. je predočila namjeru Misije OEBS da tokom 2024. godine pomogne Opštini Berane u implementaciji LAP-a , što će doprinijeti da Berane postane rodno senzitivna sredina koja će poslužiti kao primjer drugim opštinama.
Savjetnica za pitanja rodne ravnopravnosti u Opštini Berane , Mirjana Babić, naglasila je da se očekuje usvajanje LAP-a na prvoj narednoj sjednici Skupštine Opštine Berane. Ona je takođe govorila i o aktivnostima iz Plana, koje su već započete, i one koje se mogu realizovati u saradnji sa Misijom OEBS-a tokom 2024. i 2025. godine.

Kako je usaglašeno na sastanku, Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost opštine Berane predstavlja ključni korak u unapređenju jednakih prava i šansi za sve građanke i građane ovog kraja. Misija OEBS-a ostaje posvećena podršci Beranama i opštinama u Crnoj Gori u ostvarivanju tih i drugih ciljeva i raduje se daljoj saradnji na ovako važnim inicijativama.
Sastanku su prisustvovali, ispred Misije Aleksandra Crvenica i Bernd Burwitz, sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti Miloš Raković, šef PR Biroa Irina Zečević i članovi radne grupe za izradu LAP-a Opšine Berane Olja Deletić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, Mirjana Babić iz Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, Ana Došljak iz istog sekretarijata, Dijana Rovčanin savjetnica iz Službe predsjednika, Vidak Labović iz Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, Dijana Raičević iz JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“, Tamara Stamatović iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore PJ Berane, Petar Pajković direktor Centra za socijalni rad Berane, Milena Bubanja Obradović, novinarka, i Violeta Aković, odbornica u lokalnom parlamentu.