Nekad bilo, sad se spominjalo: Propale domaće fabrikeNekad bilo, sad se spominjalo: Propale domaće fabrike

Prema zvaničnim podacima, u posljednje dvije godine dramatično se povećava broj nezaposlenih na sjeveru, pogotovo u Bijelom Polju, Rožajama i Beranama

Iz biroa rada Bijelog Polja, Berana i Mojkovca istakli su da se broj nezaposlenih u posljednje dvije godine povećao zbog primjene zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i profesionalnoj rehibilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Sankcije krajem prošlog vijeka, a potom i prestrukturiranje privrede i mahom neuspješne privatizacije, pokosile su brojna preduzeća na sjeveru, izazvavši stopu nezaposlenosti znatno veću od crnogorskog prosjeka.