U Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Beranama održana je javna tribina i izložba predmeta izrađenih od reciklabilnog materijala, s ciljem buđenja ekološke svijesti o značaju odvojenog sakupljanja otpada kao važnog resursa koji se može ponovo iskoristiti – reciklirati.

Recikliranjem se znatno smanjuje količina komunalnog otpada, čime se produžava vijek trajanja sanitarnih deponija.

Projekat je uključio 100 učenika, članova ekoloških sekcija iz pet osnovnih škola iz Podgorice i Berana: “Branko Božović” i “Božidar Vuković Podgoričanin” iz Podgorice te “Vuk Karadžić”, “Radomir Mitrović” i “Lubnice” iz Berana.

Nakon edukativnih radionica, organizovana je izložba predmeta izrađenih od reciklabilnog materijala i modna revija sa kreacijama od materijala namijenjenih za reciklažu. Ovim aktivnostima žele skrenuti pažnju na količinu otpada u prirodi koji utiče na zagađenje zemljišta, vode i vazduha. Poruka je jasna: čovjek treba da bude umjeren i da vodi računa o tome šta radi prirodi i svojoj okolini. Otpad treba posmatrati kao resurs koji je neophodno odvojeno sakupljati i reciklirati.

Nakon tribine, učesnici su se uputili u šetnju i upoznavanje sa kulturno-istorijskim i prirodnim znamenitostima Berana, a program je završen ručkom i osvježenjem u lokalnom hotelu.

Projekat “Sistem upravljanja otpadom, a ne sistem bacanja otpada” finansijski je podržalo Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, a realizuje ga NVO “Udruženje biologa Cellula”.